Siti Zainon Ismail
November 1977 – Puisi Putih Sang Kekasih, UKM